Printable Resource Guide: Pregnancy is a journey. You don’t have to walk it alone.
Guía de recursos imprimible: El embarazo es un viaje. No tienes que caminarlo solo.
Gid sou Resous pou Enprime: Gwosès se yon vwayaj. Ou pa oblije fè li poukont ou.


Navige vwayaj postpartum ou


Peryòd la apre akouchman se souvan refere yo kòm katriyèm trimès la. Vwayaj apre ou se menm jan enpòtan ke gwosès ou ak eksperyans nesans ou- pou tou de tèt ou ak tibebe ou.


SWEN POU PRESTPARTUM

Swen postpartum ba ou pa yon doktè oswa yon fanm nan fanm apre tibebe a fin fèt. Chak eksperyans nesans diferan e menm si ou gen lòt timoun, ou ka fè eksperyans diferan sentòm apre akouchman chak timoun. Vizit apre lekòl la (yo) ka adrese nenpòt konplikasyon ki te fèt pandan pwosesis nesans la, evalye pou byennèt sosyal ak sikolojik, epi kouvri lòt sijè tankou: swen tibebe ak manje; Sèks; espas nesans ak kontrasepsyon; dòmi ak fatig ak rekiperasyon fizik ak nesans. Peryòd apre akouchman an (ki ka dire jiska yon ane apre nesans tibebe ou a) se tou yon tan asire swivi kondisyon medikal ak lòt doktè ak espesyalis, asire jesyon pi lwen pase peryòd apre peryòd apre akouchman an.

Lè yon tibebe ki fèk fèt ka pran swen yon tibebe ki fèk fèt. Peryòd apre akouchman an se tou yon tan trè enpòtan yo enskri èd nan fanmi ak zanmi pou paran yo ka jwenn yon repo ki nesesè anpil ak dòmi. Koneksyon avèk divès òganizasyon kominotè kapab itil tou.

BAY TETE

Gen diferan fason pou nouri pitit ou a, tankou bay tete, eksprime lèt manman an, oubyen fòmil tibebe. Bay tete se yon bon fason - e petèt pi bon fason - bati yon kosyon ak tibebe ou a epi yo bay yo ak eleman nitritif yo bezwen pou devlopman an sante. Bay tete degaje oksitosin, "òmòn lan renmen an," pandan kontak po-a-po epi yo ka ede diminye risk ou pou kansè ak kalite 2 dyabèt.

Lèt tete a an sante tou pou pitit ou paske li:

 • Bay eleman nitritif
 • Pwoteje kont alèji, maladi, ak enfeksyon
 • Ankouraje pwa timoun pi an sante
 • Ankouraje sèvo ak devlopman entelektyèl

Bay tete rekòmande pou premye 6 mwa yo. Apre sa, li ta dwe kontinye pou de ane kap vini yo ansanm ak entwodiksyon lòt manje.

Soti nan ponpe nan lanse, bay tete ka gen pati li yo nan defi. Si ou chwazi bay tete, isit la se kèk konsèy yo reflechi sou.

 • Bezwen èd? Ou pa poukont ou.
  • Si yo jije yon etablisman "Ti Bebe Zanmitay" (tout NYC Health and Hospitals (H+H) gen deziyasyon sa a), sa vle di ke founisè ou ak anplwaye retrèt ou yo ap fè tout sa yo kapab pou ede ou nan vwayaj bay tete ou. Ou ta dwe mande lopital ou si yo gen yon deziyasyon pou Tibebe Zanmitay. Touswit apre nesans, ekip swen ou pral mete tibebe ou a sou pwatrin ou pou kontak po-a-po. Kontak po-a-po ede tibebe ou a kontwole tanperati kò yo, pase tan ogmante nan dòmi gwo twou san fon, devlope yon sistèm iminitè pi fò, ak amelyore bay tete.
  • Premye sesyon bay tete ou ka chanje ant ale trè byen oswa ka akablan nan fwa tou. Malgre ke ensten natirèl ou yo ka mete nan, gen enfimyè matènite ak konsiltan laktyòb ki disponib pou antrene ou sou pwezante tibebe ou a epi asire lansman apwopriye reyalize. Apre egzeyat lopital, sèvis vizitè lakay yo bay fanmi premye fwa ki nan lojman piblik, angaje ak byennèt timoun, oswa ap viv nan katye ki pa gen anpil revni aksè a yon enfimyè oswa doula, sipò pou bay tete, edikasyon sante mantal, tès sante mantal, ak koneksyon avèk sèvis sosyal. Si ou se yon premye fwa paran ki enskri nan Pwogram Patenarya Fanmi NYC anvan 28 semèn gwosès la, enfimyè pèsonèl ou ap kontinye ofri ou bay tete sipò pandan ou menm ak tibebe w la ajiste nan anviwònman kay la apre nesans la.
 • Rekonfò ou.
  • Si bay tete ap fè li difisil pou ou pou w jwenn bon pozisyon pou dòmi, se yon zòrye retrèt fòtman rekòmande pou sipòte tibebe a. Espere mete kwiv retrèt 24/7, ansanm ak pad retrèt yo anpeche flit inatandi. Manje yon rejim alimantè ki byen balanse ak bwè anpil dlo pou sipòte bay tete ap ede tou pwodiksyon lèt. Oumenm ak tibebe w la ap fatigan apre nesans la, se konsa enskri èd manm fanmi yo oswa zanmi yo pou ede tibebe a pote tibebe a ba ou, jwenn ou sa ou bezwen, epi ede nan travay nan kay la.
 • Dòmi ak tibebe.
  • Enfimyè nan mitan lannwit pandan y ap konfòtab nan kabann se yon objektif. Minimize entèripsyon, sèvi ak yon lannwit ak mizik kalme, epi mete yon nwit retrèt oswa pijama pou fè li pi fasil. Anfen, mete telefòn lan desann epi jwi yon sèl-a-yon sèl fwa ak tibebe ou a! Pa bliye ke apre retrèt, mete tibebe w la sou do yo nan yon bèso san yo pa depase kabann oswa jwèt se fason ki pi an sekirite pou tibebe w la dòmi.
 • Kenbe Pwent tete ou an sante.
  • Fann tuvenais se yon pwoblèm komen ak bay tete, anjeneral ki te koze pa lansman pòv yo. Pafwa, bouch tibebe yo glise desann pwent tete yo pandan manje, malgre lansman kòrèk. Si gen plis distans ant nen tibebe a ak tete ou, dousman kraze siksesyon an epi re-lanse tibebe a. Tibebe konnen konbyen lèt tete yo bezwen pran. Yo anjeneral fini manje a tèt yo pa kite ale nan tete a oswa lage pwent tete yo lè yo tonbe dòmi. Ki pèmèt tibebe w la detèmine longè manje ap asire balans lan dwa nan forèm (lage nan kòmansman manje a, ki gen plis dlo pou respekte swaf tibebe a) ak hindmilk (ki rive nan fen manje a epi li gen plis kalori, satisfè grangou tibebe w la). Lansinoh ak lòt krèm pou bay tete ka ede soulaje mal ant manje.
 • Lèt Pwodiksyon Malè.
  • Bay tete se pa tankou fasil tankou manman ka panse men pratik fè pafè, epi ou bezwen jis ba li tan. Frekans manje varye men li anjeneral chak kèk èdtan pou tibebe ki fèk fèt yo. Kenbe nan tèt ou, pi souvan ou bay tibebe ou a tete, reyaksyon natirèl kò a se ogmante kantite lajan an nan tete pwodui. Lè w kòmanse bay tete, eseye mete tibebe a tete lè ou remake siyal manje tibebe a. Eseye pa bay tibebe w la nenpòt fòmil siplemantè jiskaske w ap bay tete ou ak Se poutèt sa ekipman pou lèt byen etabli. Vant tibebe w la se gwosè yon mab ak tibebe w la ap pran ase tete lè li bay tete poukont li. Tibebe w la ap benefisye de pwent tete ou, menm jan gen antikò espesyal ki pase nan kò ou ba li pandan pwosesis la. Eseye rezève pou itilize yon ponp tete jiskaske bay tete byen etabli.
 • Si ou toujou jwenn tete defi lè ou rive lakay ou, ka gen randevou ki disponib kote ou te akouche pou sipò atravè La Leche referans , sèvis doula ak patnè kominotè.
EGZÈSIS

Egzèsis postpartum yo ta dwe vize ranfòse misk basen yo, ki se seri a nan misk ou itilize pandan akouchman, epi mennen ou nan yon rekiperasyon pi rapid. Li ka ede tou diminye estrès, enkyetid, ak pwa jwenn pandan gwosès la.

Chak kò diferan. Premye konsilte ak founisè ou a asire ke ou pare yo re-angaje nan egzèsis nivo pre-gwosès anvan ou eseye yon plan egzèsis. Li pa rekòmande pou angaje yo nan egzèsis enpak-wo pou omwen premye semèn yo 12.

Lè ou retounen nan yon rejim egzèsis, ou ta dwe angaje ou nan aktivite aerobic ki ba-enpak pou 20 a 30 minit nan yon jounen, epi ajoute sou 10 minit nan egzèsis senp ki ede ranfòse misk vant ou ak lòt gwoup misk pi gwo tankou janm ou, glikoz, ak do.

Yon woutin egzèsis ki ba-enpak ka san danje gen ladan:

 • Basen panche fè egzèsis pou ranfòse misk vant ou.
 • Kegel fè egzèsis pou ranfòse misk basen ou.
 • Vant pran souf pou ede re-kowòdone respire ou nan tout nwayo ou.
 • Bòn ti bebe poze dekole misk basen sere
SWEN PWÒP TÈT OU AK VANT

Kò ou pral mande tou atansyon espesyal apre travay, ki gen ladan swen nan vajen yo rete konfòtab ak geri fèt san pwoblèm, osi byen ke swen tete kontinyèlman nan konprès ak pwent tete pou moun ki chwazi oswa ki kapab bay tete. Enfimyè postpartum ak nan-lopital konsiltan yo ta dwe kapab ede ou pandan w ap nan lopital la refè.

 • Pwent tete Malèz.
  • Si pwent tete ou yo vin fann oswa fè mal, lèt tete se nan mitan moun ki pi an sekirite ki disponib pou kalme pwent tete ou yo. Ou kapab tou itilize lanolin pirifye pou ede pwent tete ou kenbe dlo ak anpeche sèk oswa fann. Dlo cho se tout sa ki nesesè pou netwaye pwent tete ou yo. Eseye diminye kantite savon, chanpou, ak lòt netwayaj benyen ki ta ka plis irite zòn nan.
  • Ou ka fè eksperyans tandrès tete tou. Si w ap bay tete, aplike twal cho oswa pran yon douch cho anvan ou bay tete. Ou kapab tou mete twal frèt sou tete ou, oswa eseye sou-kontwa an sou-kontwa an. Kèlkeswa si ou chwazi bay tete, ou ka vle mete yon sèvo retrèt asire tete ou santi ou sipòte ak anpeche flit inatandi.
 • Pati fatigan.
  • Si ou te fè eksperyans yon dlo nan vajen oswa yon ensizyon pandan akouchman an, li ka pran kèk semèn oswa pi long yo geri. Pou fasilite malèz:
   • Chita sou yon bag zòrye oswa padded. Fre zòn nan ak yon pake glas, oswa mete yon pake frison ant yon napkin sanitè ak zòn ki genyen ant ouvèti vajen ou ak anus (perineum). Chita nan yon beny cho jis gwo twou san fon ase yo kouvri dèyè ou ak ranch pou senk minit. Sèvi ak dlo frèt si ou jwenn li plis kalman. Pran yon soulajman sou-kontwa an. Mande founisè swen sante ou sou yon espre angoudi oswa krèm, si sa nesesè. Pale ak founisè swen sante ou sou lè l sèvi avèk yon adolesan poupou oswa laxative pou anpeche konstipasyon.
 • Dechay vajen.
  • Apre akouchman, manbràn mikwo-manbràn ki aliyen matris ou pandan gwosès la ap koule. Kòm li koule, ou pral gen egzeyat ki gen ladan len sa a ak san, ki pral lou ak wouj pou premye jou yo kèk ak Lè sa a, vin yon mawon woz nan koulè jòn-blan. Sa nòmal. Yon bon seri kado postpartum ka ede absòbe egzeyasyon sa a.
  • Konsilte founisè ou si w ap fè eksperyans pèsistan oswa ogmante doulè nan vajen, ki konsistan senyen nan vajen, ak tandrès nan vajen. Sa ka yon siy enfeksyon oswa lòt pwoblèm medikal.

byennèt emosyonèl

Li se konplètman nòmal ak espere santi yo nan yon pakèt domèn emosyon pandan peryòd apre apre a. Otan ke w ap konsantre sou pran swen nan tibebe ou a, ou dwe asire w ke w ap pran swen tèt ou, tou, ki gen ladan byennèt mantal ou. Si ou santi ou bezwen pale ak yon moun sou emosyon ou oswa w ap santi w akablan, mande èd nan men patnè ou, fanmi, ak zanmi oswa nan ekspè sante mantal.

Men kèk eksperyans sante emosyonèl komen ou ka genyen apre gwosès:

 • "Ti bebe ble" yo se wotè emosyonèl ak ba prèske 4 nan 5 nouvo paran santi yo pandan premye semèn yo 1-2 apre akouchman, ki Lè sa a, ale. Chanjman òmòn toudenkou apre akouchman an ka fè ou santi ou fatige ak deprime. Ou ka nève tou pou pran swen yon ti bebe ak tranzisyon lavi, oswa yo ka pèdi dòmi. Si ou gen yon patnè, yo ka gen tibebe ble tou. Sentòm yo ka gen ladan yo:
  • Ou santi w san rete oswa enkyete w
  • Lè ou enpasyan oswa grip
  • San kontwòl kriye
  • Difikilte pou konsantre
  • Balans atitid
  • Pèdi enterè
  • kè mare
 • Pou ede fasilite santiman sa yo, eseye jwenn èd nan men lòt moun tankou zanmi ak fanmi pou ede gade oswa pran swen tibebe w la pandan w ap pran tan pou pran swen tèt ou, dòmi epi detann ou. Jwenn yon gwoup sipò lokal. Manje byen, fè egzèsis, epi evite alkòl oswa itilizasyon dwòg.
 • Depresyon postpartum santiman entans nan santiman tristès, enkyetid, oswa dezespwa ke ou fè eksperyans apre akouchman ki anpeche ou soti nan ke yo te kapab fè travay chak jou ou. Li ka lakòz chanjman òmòn, yon istwa depresyon oswa lòt faktè emosyonèl konpoze. Depresyon apre akouchman rive jiska 1 ane apre yo fin fè yon tibebe, men anjeneral kòmanse sou 1-3 semèn apre akouchman. Li sanble ak ti bebe ble men dire pi lontan epi li mande tretman. Sentòm yo ka gen ladan yo:
  • Mank enèji
  • Difikilte pou konsantre
  • Ou santi ou dezespere oswa pa kalifye
  • Èske w gen panse pè sou tèt ou oswa tibebe ou a
  • San kontwòl kriye enkyetid oswa enkyetid
  • Twòp koupab, tristès oswa panik
  • Krent pou kont li
 • Ou ta dwe pale ak founisè ou si ou rankontre nenpòt nan santiman sa yo oswa emosyon. Si ou pa deja gen yon founisè sante mantal, ou ka kòmanse rele 988 pou chèche asistans gratis, oswa mande founisè w la pou referans. Pou lòt kondisyon sante mantal komen ak estrateji pou jere yo, gade "Pran swen byennèt emosyonèl ou."

NITRISYON

Bon nitrisyon rete kritik nan sante ou ak byennèt ou. Si ou deside bay tete, sa ou manje ka pase sou tibebe ou a nan tete ou. Anplis de sa nan kenbe kèk nan rekòmandasyon yo dyetetik bay pou swen prenatal pandan premye ane a, li enpòtan ke ou:

 • Ogmante iyòd ak chwazi konsomasyon pandan y ap bay tete pou ede ak pwodiksyon lèt. Ou ta dwe konsome 290 mcg nan iodine ak 550mg nan chwazi chak jou. Iyòd ka jwenn nan pwodwi letye, ze, fwidmè, oswa nan sèl tab iodize. Ou ka jwenn chwa nan manje chak jou ak gwoup manje pwoteyin, tankou ze, vyann, kèk lanmè, pwa, pwa, ak lantiy.
 • Evite pwason ki gen nivo mèki segondè. Pandan ke pwason se an jeneral yon sous ekselan nan pwoteyin, vitamin ak mineral, evite moun ki gen nivo mèki segondè jan li ka pase sou pitit ou a pandan bay tete. Manje 2-3 sèvi yon semèn soti nan "Pi bon chwa FDA a" lis lanmè fwidmè. (Yon sèvi se 4 ons, oswa sou gwosè a nan pla men ou anvan kwit manje).
 • Evite kafeyin. Kafeyin ka lakòz chimerik, dòmi pòv, fizyon ak mouvman regilye nan mitan tibebe ki konsome nivo enpòtan nan kafeyin nan yon jou (3 oswa plis tas kafe). Nou ka jwenn kafeyin nan kafeyin, te, soda, bwason enèji, ak chokola, nan mitan lòt sous manje.
 • Evite alkòl ak lòt sibstans. Alkòl ak sibstans ki sou ka antre nan san an epi transfere nan tibebe a pandan bay tete. Sa ka lakòz pwoblèm konpòtman ak depresyon pou pitit ou lè yo grandi. Peryòd apre akouchman an kapab tou poze menas pou yon moun, sa ki lakòz anpil moun rplonje pandan tan sa a. Konfidan nan konseye w oswa sistèm sipò ou si ou bezwen sipò.
PLANIN APRE GWOSÈS

Pale ak founisè ou pandan premye randevou swivi ou apre egzeyat konsènan kontrasepsyon pou anpeche vin ansent byento apre gwosès ou. Si w ap panse a gen yon dezyèm ti bebe, rete tann 18-24 mwa anvan ou eseye ankò bay kò ou tan yo refè. Sonje byen, ou ta dwe gen kontwòl sou kò ou epi yo dwe kapab san danje retounen nan aktivite regilye selon delè ou.

Si ou pa bay tete, ovilasyon ka rive nan kèk semèn akouchman. Si w ap bay tete, yo ka ret tann ovilasyon an. Yon fwa ovilasyon rive, ou ka ansent ankò. Pou pifò moun fèt, ovilasyon rive 2 semèn anvan peryòd yo kòmanse. Sa vle di ou ka ansent menmsi ou poko gen yon peryòd règ.

Gen kèk aparèy kontraseptif ki dire lontan tankou filaman ka mete imedyatman apre ou fin akouche, anvan ou kite lopital la. Depo Provera, yon piki pwojestewòn sèlman, kapab tou bay egzeyat. Pifò lòt fòm kontraseptif yo ta dwe konsidere apre yo te egzeyat nan lopital la paske yo mande pou ou rete tann kèk semèn. Tout metòd yo san danje tou pandan y ap bay tete, byenke kèk ka pa rekòmande pandan premye semèn yo. Finalman, ou ka vle konsidere konsiltasyon ak founisè OB / GYN ou oswa Midwife sou metòd la pi byen kontraseptif pou ou, menm jan kèk ta ka mwens efikas apre akouchman.

Metòd kontraseptif ormonal pandan bay tete gen ladan:

 • Depo-Provera piki,
 • Enplan pou kontwòl nesans,
 • Skyla ak Mirena iUDs, ak
 • kèk kalite grenn planin (yo rele mini-grenn) - pale ak founisè ou an premye

Evite itilize metòd ki estwojèn pou premye 3 semèn apre ou fin akouche, tankou grenn planin ak estwojèn.

Metòd kontraseptif ki pa òmonèl pandan bay tete gen ladan:

ASIRANS SANTE

Sonje mete ajou konpayi asirans sante ou sou nesans ou. Ka gen chanjman nan plan asirans sante ou ki baze sou gwosè fanmi ou. Yon fwa tibebe w la fèt, bay enfòmasyon yo, tankou nimewo sekirite sosyal, nan Eta New York City (NYSOH) Mache a nan twa mwa nesans. Tibebe yo resevwa asirans pou omwen yon ane apre nesans, apre yo fin akouche, apre yo fin akouche, apre yo fin akouche. Tout timoun 18 ak anba kalifye pou resevwa asirans sante atravè Sante Timoun Plus si yo pa garanti anba plan paran yo. Si ou pa gen asirans ou kapab kontinye resevwa swen tou anba Medicaid pou Moun ansent pou jiska 12 mwa apre lekòl.

KONJE PARAN PEYE

Si ou t ap travay anvan ou akouche, oumenm ak patnè w la gen dwa pou resevwa Konje Fanmi Eta New York la, ki bay anplwaye ki kalifye ki gen jiska 12 semèn travay pwoteje, peye tan pou kosyon avèk yon nouvo timoun, pran swen yon fanmi pwòch ak yon kondisyon sante grav, oswa ede moun ou renmen lè yon manm fanmi te deplwaye nan sèvis militè aktif. Fwa sa a ka pran tout nan yon fwa, oswa ogmantasyon nan jou plen. Konje Fanmi peye pa ka pran pandan ou ansent.

Anba Lwa sou Konje Maladi Vil New York ak Maladi, yon manman oswa yon moun ki fè pitit kapab itilize konje maladi akimile pandan nenpòt peryòd maladi oswa andikap apre nesans pitit li. Lòt paran an ka sèvi ak konje ki akizisyon pou pran swen manman an pandan peryòd sa a. Paran yo ka itilize konje pou pran swen yon timoun bezwen pou dyagnostik medikal, swen, oswa tretman yon maladi, aksidan, oswa kondisyon medikal prevantif.

Si w gen pwoblèm grav pou w konje matènite oswa konje maladi peye, yon pi bon balans se yon òganizasyon ki ka ede w.

NOUVO GWOUP SIPÒ PARAN & RESOUS

Si ou t ap travay anvan ou akouche, oumenm ak patnè w la gen dwa pou resevwa Konje Fanmi Eta New York la, ki bay anplwaye ki kalifye ki gen jiska 12 semèn travay pwoteje, peye tan pou kosyon avèk yon nouvo timoun, pran swen yon fanmi pwòch ak yon kondisyon sante grav, oswa ede moun ou renmen lè yon manm fanmi te deplwaye nan sèvis militè aktif. Fwa sa a ka pran tout nan yon fwa, oswa ogmantasyon nan jou plen. Konje Fanmi peye pa ka pran pandan ou ansent.

Anba Lwa sou Konje Maladi Vil New York ak Maladi, yon manman oswa yon moun ki fè pitit kapab itilize konje maladi akimile pandan nenpòt peryòd maladi oswa andikap apre nesans pitit li. Lòt paran an ka sèvi ak konje ki akizisyon pou pran swen manman an pandan peryòd sa a. Paran yo ka itilize konje pou pran swen yon timoun bezwen pou dyagnostik medikal, swen, oswa tretman yon maladi, aksidan, oswa kondisyon medikal prevantif.

Si w gen pwoblèm grav pou w konje matènite oswa konje maladi peye, yon pi bon balans se yon òganizasyon ki ka ede w.


Referans