Brooklyn Komite Brooklyn Komite - 11 - 01 - 2022

Brooklyn Hall 209 Joralemon St., Brooklyn

Brooklyn Komisyon Konsèy Reyinyon Komisyon Konsèy 1, 2022 - 6:00 PMVia WebEx Reyinyon ID: 2330 028 3874 | Modpas: BBBMT (22268): 1-646-992-2010 US Toll (NYC) | 1-408-418-9388 USAccess kòd: 233 002 83874 AGENDA1. Roll Call2. Akseptasyon nan Ajanda a & Minit. Mizajou Hall Hall 4. Diskisyon: Adopsyon nan Pwosedi konferans videyo Gregory Li plis ...